Välistöödeks värvid ja lakid

Väljas kasutatavaid materjale mõjutavad päike, vihm ja muud ilmastikutingimused. On hädavajalik, et sellised tooted sisaldaksid erilisi sideaineid, ja samuti oleksid nõuetekohaselt vastupidavad.

Kergesti mädanduva puu töötlemisel tuleb eelkõige pealispind vettpidavaks muuta, immutades vedelikega, mis sisaldavad fungitsiite ja fikseerivat sideainet.

Läbipaistva lakiga katmine – glasuurimine

Glasuur koosneb läbipaistvast pigmendist, vähesest sideaine kogusest ning lahustist. Võite valida kas õhu käes kuivava alküüdi, mis baseerub orgaanilisel lahustil või vees lahustuva kiiresti kuivava akrülaadi.

Meie glasuure ja läbipaistvaid lakke on kerge erinevaid meetodeid kasutades pealispinnale kanda. Et muuta pealispind enam vastupidavaks, soovitatakse läbipaistev lakk kanda glasuuri peale. Et katta pealispinda paksu kilega, soovitatakse kasutada vees lahustuvaid või akrülaatseid läbipaistvaid lakke, mis on elastsed. Pealispinna töötlemisel siseruumides on laki valimise võimalusi rohkem.

Katva lakiga töötlemine

Kahest komponendist koosnevad, polüretaanil baseeruvad värvained on väga vastupidavad. Nad hanguvad isotsüanaadi toimel, millega ümberkäimisel tuleb hügieeni suhtes eriti hoolikas olla. Pärast kõvendi lisamist on toote kasutusaeg piiratud.

Polüuretaan-värvained ei kuiva kiiresti, kuivamist võib temperatuuri tõstmisega kiirendada. Need tooted baseeruvad pehmetel lahustitel, nagu eeter. Nad muudavad pealispinna tihkeks ja keemilistele mõjutustele vastupidavaks, takistavad vaigu tungimist läbi lakikile kaitstes ühtlasi pealispinda värvitooni muutumise eest.

Samuti võite valida happekõvenduvaid tooteid, mis on välja töötatud spetsiaalselt välitingimustes kasutamiseks, ilmastikuolusid arvestades.

Kui ei ole vajadust kiiresti kuivavate lakkide järele, võib valida alküüdidel baseeruvad tooted, mis kuivavad õhu käes. Kuivamisaeg on küll veidi pikem, aga temperatuuri tõstes võib seda lühendada.

Teie teenistuses on vees lahustuvad akrülaatsed tooted. Termoplastiliste pealispindade tõttu võib värvitud pindasid üksteise peale asetada temperatuuril mitte üle 20-25°C. Seda tüüpi tooted on tugevad, kuid niisket pealispinda on soovitav siiski enne värvimaasumist vaakumtingimustes impregneerida.

Üldiselt võib öelda, et puusepatöödel välitingimustes võib saavutada optimaalse tulemuse, kombineerides mitmesugust tüüpi värvainetega.

Reafen (TF, TH): polüuretaanne suurepärase vastupidavusega värv .

Vindu (AA, AX, DH, GA): glasuurid ja lakid õhu käes kuivavate alküüdide baasil ja kahekomponentsed alküüd-aminovaikudest värvid.

Laqvin (ED, EG, KF, EM, SX): vees lahustuvad glasuurid ja lakid.